Mini-Gallery


Satin
Sashes - Dusty Pink - Diamond

(SAS-0091R)

Sashes - Bronze Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0089R)

Sashes - Copper Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0093R)


Sashes - Rose Gold Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0095R)

Sashes - Gold Light Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0097R)

Sashes - Lilac Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0098R)


Sashes - Turquoise Satin

(SAS-0099R)

Sashes - Purple Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0101R)

Sashes - Red Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0102R)


Sashes - Royal Blue Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0103R)

Sashes - Silver Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0105R)

Sashes - White Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0106R)


Sashes - Yellow Satin - 1.8m x 25cm

(SAS-0107R)